Opera artistica esposta

Opera artistica esposta ogni mercoledì al Maki Maki